REUNIÓN INFORMATIVA: POSTURA DO CONCELLO ANTE O PROXECTO PARQUE EOLICO LAVANDEIRA SITUADO NA PARROQUIA DE SAN VICENTE

close