PUBLICIDADE DOS RESULTADOS DA PRIMEIRA PROBA DO PROCESO DE SELECCIÓN DO PERSOAL ALUMNADO-TRABALLADOR E O PERSOAL DIRECTIVO, DOCENTE E DE APOIO DO OBRADOIRO DE EMPREGO “TERRAS DA MONTAÑA IV”. Publicada o día 15/9/2022.

close