RESOLUCIÓN DA ACTA DO PROCESO SELECTIVO INCLUÍDO NAOFERTA DE EMPREGO PÚBLICO DO CONCELLO DE VILASANTAR PARA O ANO 2022: 1 PRAZA DE TRABALLADORA SOCIAL A MEDIA XORNADA PERSOAL LABORAL FIXO POR CONCURSO OPOSICIÓN DO CONCELLO DE VILASANTAR. PUBLICADO 29/06/2023

close