RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA DANDO ACTA DO PROCESO SELECTIVO PARA CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DUN PEÓN TRACTORISTA DO CONCELLO DE VILASANTAR. Publicado 12/05/2021

close