RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA DANDO CONTA DA ACTA ACTA DO PROCESO SELECTIVO DE PERSOAL PARA LIMPEZA DO CONCELLO DE VILASANTAR E FORMACIÓN DE BOLSA DE TRABALLO/LISTA DE RESERVA, POR CIRCUNSTANCIAS DA PRODUCIÓN A TRAVÉS DO SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN. PUBLICADO 02/06/2022

close