RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA DANDO CONTA DA ACTA DO PROCESO SELECTIVO PARA A SELECCIÓN POR OPOSICIÓN 2 PEÓNS PARA O CONCELLO DE VILASANTAR SUBVENCIONADO POLA CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE. PUBLICADO 24/05/2022

close