RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA DANDO CONTA DA ACTA DO PROCESO SELECTIVO PARA A SELECCIÓN POR OPOSICIÓN 3 PEÓNS PARA O CONCELLO DE VILASANTAR SUBVENCIONADO POLA CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE. Publicado 14/07/2021

close