Resolución de nomeamento e formalización de contrato de persoal laboral fixo do Concello de Vilasantar praza auxiliar axuda no fogar OPE 2021. PUBLICADO 06/02/2023

close