Resolución de nomeamentos e formalización de contratos de persoal laboral fixo OEP complementaria do Concello de Vilasantar 2021. PUBLICADO 06/02/2023

close