SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E DE OCIO E TEMPO LIBRE PARA MAIORES ORGANIZADAS POLO CONCELLO DE VILASANTAR COMO CONSECUENCIA DA SITUACIÓN XERADA POLO COVID -19. Publicado 15/01/2021

close