RESOLUCIÓN DA ACTA DOS PROCESOS SELECTIVOS INCLUÍDOS NA OFERTA DE EMPREGO PUBLICO DO CONCELLO DE VILASANTAR PARA O ANO 2021, PARA A ESTABILIZACIÓN DO EMPREGO TEMPORAL, DE PERSOAL LABORAL FIXO A TRAVÉS DO SISTEMA DE CONCURSO PARA VARIAS PRAZAS. PUBLICADO O DIA 28/09/2022.

close