BASES PROCESO SELECTIVO, TÉCNICO/A DE TURISMO PARA O CONCELLO DE VILASANTAR E O CONCELLO DE BOIMORTO SUBVENCIONADO POLA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA, POLO SISTEMA DE CONCURSO; publicado o 10/05/21

close